Tuesday, August 19, 2014

Horseshoe

Horseshoe, clover & hearts wishes for luck, happiness and love.
Подкова, детелина и сърца - с пожелание за късмет, щастие и любов.2 comments: