Friday, July 15, 2016

The door to Wonderland

Трябваше да направя картичка за сватба с джоб за пари. Реших да не е съвсем стандартна - идеята ми беше да изглежда приказна като врата към ново начало, към нов живот.
Вътре пише: Честито! Нека вратата, която отваряте днес,  Ви отведе в прекрасния свят на любовта и разбирателството! Запазете магията на днешния ден в сърцата си и помнете това, което Ви е събрало ЗАЕДНО!

I made a card with money pocket inside. I decided to make it different - the idea was to look like fairy tale one as a door to new begining, to new life. Inside is written: Let the door you open today brings you in the wonderful world of love and compation! Keep in your hearts the magic of today and remember what has got you together!


No comments:

Post a Comment